Linhartova 68, Ljubljana
Mobi: 051 828 664
Tel.: 01 4370 362
Fax.: 01 4370 113
E-pošta:  tomaz.avsenik@siol.com


Vprašajte nas: 
Pozdravljeni!


Moje storitve zajemajo pravno svetovanje in zastopanje, sestavljanje odškodninskih zahtevkov (brez provizije) in tožb, zastopanje in zagovor pred sodišči, sestavljanje vseh vrst pogodb in listin o pravnih poslih in razmerjih; ustanavljanje, spremembe in prenehanje gospodarskih družb ter zastopanje, državnimi organi, delodajalci, in drugimi osebami.
Odvetnik Tomaž Avsenik
        Odvetnik Tomaž Avsenik

Odvetniške storitve


Civilno pravo

Civilno pravo

Zastopam pri uveljavljanju vseh vrst odškodnin in v premoženjskih zadevah in sporih, nepremičninah, lastninskih in posestnih razmerjih, svetujem in izdelam pogodbe, svetujem in zastopam pri delitvi premoženja, razvezi zakonske zveze in razmerjih med zakonci in otroci.

Delovno in socialno pravo

Delovno in socialno pravo

Svetujem pri urejanju delovnopravnih odnosov med delodajalci in delavci, pripravim in svetujem pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, opravim pregled in prenovo splošnih aktov (pogodb, pravilnikov), sodelujem pri pogajanjih v sporih in nesoglasjih med delodajalci in delavci.

Kazensko pravo in prekrški

Kazensko pravo in prekrški

Zastopam obdolžene v vseh fazah postopka, od predkazenskega postopka do postopka zaradi prekrška. Najbolj pogosta med njimi so:

Gospodarsko pravo in pravo družb

Gopodarsko pravo in pravo družb

Svetujem pri urejanju in vodenju statusnih zadev družb, izpeljem opominjanje in izterjavo dolžnikov, zastopam v vseh sporih pred sodišči. Svetujem pri pogajanjih in sklepanju  pogodb o poslovnem, tehničnem sodelovanju.